Loading...

Vejrudsigt i Tỉnh Thừa Thiên-Huế, Vietnam


Vælg by

Ấp Thượng Hòa
Ấp Thủy Lập
Ấp Trạch Phổ (1)
Ấp Trạch Phổ (2)
Ấp Tráng Lưc
Ấp Triệu Dương
Ấp Trung Kiều (1)
Ấp Tư Tây
Ấp Uát Mâu
Ấp Vạn Trình
Ấp Vĩnh Nẩy
Ấp Vĩnh Xương
Ấp Xuân Tùy
Aroh
Ba Da (1)
Bạch Mã
Be Loung
Bou Aie Ha
Bou Aie Piaum
Bou Aie Tuong
Char Mang
Con Tom
Cư Chinh
Diẻn Pha Phương
Dinh Ðiền Hòa Mỹ
Dông Lộc
Ðồn Bãi Cả
Ðồn Ồ Ồ
Ðông Phái
Hạ Phường
Ha Tia
Hu
Hué
Hướng Ðiền
Hương Thũy
Hương Trà
Ka Kou
Kédê
Kon Tom
La Dut (1)
La Dut (2)
La Hierre
La Van
Lại Ân
Lan Nam
Làng Ka Kou
Lop
Mang Cà
Nam Hoa
Nông Trường Hai Ðông (1)
Nông Trường Hai Ðông (2)
Nông Trường Nam Ðồng
Nông Trường Ngã Hai
Nông Trường Quả Hợp
Nông Trường Tà Rầu
Pa Du (1)
Pa Du (2)
Pé Ker
Pho Trach
Phong Ðiền
Phú Bai
Phú Lộc
Phú Vang
Phương Diên
Phường Giáp Ðông
Phường Giáp Tây
Phường Sơn Công Quảng Ðiền
Rha
Ruộng Ruồng
Ta Bat
Ta Lai
Ta Lo
Tam Dầm
Tan Hom
Tây Phái
Te Ney
Thanh Phước
Thôn An Cư Ðông
Thôn An Dương
Thôn An Ðô
Thôn An Hảo
Thôn An Hòa
Thôn An Lại
Thôn An Nhơn
Thôn An Nông
Thôn An Thạch
Thôn An Thanh
Thôn An Thôn
Thôn An Thuân
Thôn An Truyền
Thôn An Vân Thượng
Thôn Ba Lăng
Thôn Bạch Thạch
Thôn Bạng Lẫng
Thôn Bàng Môn (2)
Thôn Bao Vinh
Thôn Bát Sơn
Thôn Bến Tàu
Thôn Bình An
Thôn Cảnh Dương
Thôn Cao Ðôi Ấp
Thôn Câu Nhi
Thôn Châu Chữ
Thôn Chiết Bi Ha
Thôn Công Lương
Thôn Cử Lại
Thôn Dại Lộc
Thôn Dịnh Môn
Thôn Dõng Dương
Thôn Dương Phẩm - 2
Thôn Dương Sơn
Thôn Dương Xuân Hạ - 2
Thôn Ðốc Sơ
Thôn Ðông Am
Thôn Ðông Dương
Thôn Ðông Lưu
Thôn Hà Bắc
Thôn Hà Lang
Thôn Hà Nam
Thôn Hà Thanh (1)
Thôn Hà Trữ Một
Thôn Hà Trung Ba
Thôn Hà Trung Hai
Thôn Hà Trung Một
Thôn Hà Trung Năm (1)
Thôn Hà Úc
Thôn Hà Vĩnh - 2
Thôn Hải Các
Thôn Hòa Ða Ðông