Loading...

Vejrudsigt i Tỉnh Hòa Bình, Vietnam


Vælg by

Boun Bouy
Canh Lãm
Cao Dương
Cao Ðương
Cao Phong
Cao Quan (2)
Chá Ðang
Cha Hương
Chân Miên
Chí Gao - 2
Chi Nê
Chỉ Thiện
Chiêm Hóa
Chien Thông
Chiêng Cang
Chợ Bến
Chộ Bờ
Chợ Cay
Chợ Ðạp
Chong Khan
Chùa Yên
Cô Nghĩa
Cố Nghĩa
Co Sân
Con Dan
Côt Bài
Coum Tom
Cư Nhân
Cua Khoang
Dá Thâm
Dâm Hông
Dôi Lao
Dôi Thông
Dồng Bột
Dồng Khuống
Dong Ruong
Dồng Tranh
Dong Vai
Dông Xói
Douy Bouy
Ðà Bắc
Ða Phúc
Ðà Vẽ
Ðac Hày (1)
Ðai Ðong
Ðại Mỗ
Ðâm Ðà
Ðâm Ðã
Ðào Lãng
Ðịch Giáo
Ðịnh Cư
Ðôi Khi
Ðông Bái
Ðồng Bền
Ðồng Bộ
Ðóng Bươi
Ðồng Cò
Ðồng Ðài
Ðong Ðanh
Ðồng Em
Ðồng Già Ta
Ðồng Gội
Ðông Lai
Ðông Lô
Ðồng Mai
Ðong Nghê Ðồng Nhân
Ðông Phong
Ðông Sầm
Ðồng Sâm
Ðồng Sông
Ðồng Thung
Ðồng Thuy
Ðồng Tói
Ðồng Triềng
Ðông Triềng
Gi Thượng
Giang Bui
Giáp Nôi
Giều Cả
Guối Bồ
Hạ Bì
Ha Moy
Hai Ha
Hai Nhan
Hang Kie
Hang Nôn
Hang Thau
Hào Tráng
Hậu Bổng
Hiệu Lũng
Ho Hai (1)
Hòa Bình
Hoài Ân
Hom Hao
Húng Thi
Hương Lạc Sơn
Hương Tân Lạc
Hữu Lại
Kệ Sơn
Khê Ðường
Khênh Bùi
Khồ Lach
Kiên Thương
La Cồ
Lac Song
Lạc Thô
Lạc Thủy
Làm Liu
Làng Bai Cả
Làng Bai Nha
Làng Bakenn
Làng Bảm
Làng Bea
Làng Ben Bai
Làng Biêng
Làng Boi
Làng Bổng
Làng Bua (1)
Làng Bua (2)
Làng Bui
Làng Cài
Làng Can
Làng Cay
Làng Chà
Làng Chiêng
Làng Chong
Làng Chum
Làng Cỏ
Làng Cô
Làng Co Gạo
Làng Côi